DHC -

Đăng kí Cộng tác viên

CHÍNH SÁCH CỘNG TÁC VIÊN
I- NGUYÊN TẮC CHUNG
- Mục tiêu mang đến cho khách hàng những sản phẩm và dịch vụ tốt nhất; chia sẻ cơ hội, lợi ích kinh doanh tốt nhất với đối tác; mang lại cho cộng đồng những giá trị thiết thực nhất.
- Tạo dựng mối quan hệ đối tác dài hạn trên cơ sở những cam kết hợp tác và chia sẻ mục tiêu.
- Luôn quan tâm đến đối tác cũng như luôn có những điều chỉnh hợp lý để nâng cao hiệu quả hợp tác quan hệ kinh doanh hai bên.
- Chính sách hỗ trợ công bằng và hợp lý trên toàn bộ kênh phân phối.
- Luôn hỗ trợ kịp thời cũng như luôn cam kết hỗ trợ chia sẻ tối đa với đối tác trước những biến động của thị trường và cạnh tranh.
- Công ty có quyền đơn phương dừng hợp tác nếu CTV vi phạm chính sách, gây mất uy tín của công ty , hay không tạo ra doanh số trong thời gian nhất định
II- ĐIỀU KIỆN TRỞ THÀNH CỘNG TÁC VIÊN
- Các cá nhân yêu thích kinh doanh online.
- Có nick facebook thật.
- Có thể sắp xếp thời gian tham gia các buổi đào tạo sản phẩm.
- Bán sản phẩm định kì
III- QUYỀN LỢI CỦA CỘNG TÁC VIÊN
- Được  công nhận và giới thiệu là Cộng Tác Viên Chính Thức của công ty
- Được hỗ trợ bởi đội ngũ nhân viên tư vấn nhiệt tình và giàu kinh nghiệm.
- Được hỗ trợ tư vấn khách hàng, chăm sóc khách hàng.
- Được sử dụng nguồn tài nguyên trên website của công ty.
IV- TRÁCH NHIỆM CỦA CỘNG TÁC VIÊN
- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hành vi hoạt động giới thiệu sản phẩm của mình.
- Không được làm ảnh hưởng và gây ra mất uy tín của khách hàng, của Công ty kể cả trong và sau thời gian làm cộng tác viên.
- Không được nhân danh của Công ty hoặc đại diện của Công ty thực hiện các công việc khác, gây tổn hại đến Công ty hoặc khách hàng.
- Không được làm trái các quy định do Công ty ban hành.
- Không được tự ý thay đổi giá bán sản phẩm gây ảnh hưởng đến quyền lợi của khách hàng và ảnh hưởng đến hình ảnh của công ty.
V- CHÍNH SÁCH CHUNG
1. Chính sách chiết khấu
Chiết khấu dành cho CTV có 4 bậc, được tính dựa trên doanh thu bán lẻ trong tháng, chi tiết theo bảng dưới đây: